Potatis

Potatissorter:
3 kg
Maria, Marine, Maria Bard, Octa, Rocket, Swift, Timo.
Tidiga och lagringsdugliga: Amandine, Connect, Decibel, Maestro, Princess, 7-four-7.
Sena: Asterix, King Edward.
1 kg
Sena: Mandel, Bintje, sparrispotatis.
25-kg: Connect, Bluebelle Princess, Amandine, King Edward, 7-four-7, Octa, Maestro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait